Thorsten Renk

 

Pedin Edhellen. Kurs języka sindarińskiego

 

Versja 1.1 (7 stycznia 2004)

 

tłumaczyła z języka angielskiego Adaneth, opatrzył komentarzem Galadhorn

Wersja oryginalna (angielska)

 

 

I. Od autora

II. Treść kursu

 

I. Od autora

 

O prawach autorskich:

 

Publikuję ten tekst zakładając, że nauka i użycie języka, nawet języka wymyślonego, nie narusza praw autorskich jego twórcy. Nie jest moim celem łamanie praw autorskich do jakichkolwiek niepublikowanych tekstów JRR Tolkiena traktujących o gramatyce sindarinu – takie teksty nie są mi dostępne i kurs będzie się opierał na materiałach opublikowanych. Nie twierdzę, że będę uczyć „poprawnej” wersji sindarinu – opieram się na tym, co uważam za najlepszą z możliwych rekonstrukcji gramatyki sindarskiej na podstawie materiałów opublikowanych.

Niektóre osoby i miejsca będą luźno wiązać się z postaciami i miejscami opisanymi w dziełach Tolkiena – celem wprowadzenia ich do kursu jest wyłącznie stworzenie atmosfery, tworzenie nowych interpretacji prac Tolkiena nie jest moim zamiarem. Chcę jedynie pokazać język „w działaniu”. Podobnie zachowanie i sposób myślenia przedstawianych postaci i opisy miejsc determinowane są przez kwestie gramatyczne prezentowane w danej lekcji, zatem często będą różnić się od postaci oryginalnych.

 

O mojej pracy:

 

Napisałem ten kurs, aby stworzyć wszystkim zainteresowanym łatwiejszy dostęp do sindarinu. Dozwolone jest ściąganie go z sieci i drukowanie bez specjalnego zezwolenia, ale wyłącznie w celach niekomercyjnych. Zabronione jest jakiekolwiek użytkowanie tego kursu w celach komercyjnych a także oferowanie go do ściągnięcia z sieci bez uzyskania pozwolenia.

 

Jeśli ktokolwiek uważa, że jego prawa autorskie zostały złamane poprzez publikację tego tekstu, proszę o kontakt: thorsten@sindarin.de

 

II. Treść kursu

 

Kurs dla początkujących

 

Wstęp   09.01.04

Lekcja 1. Zaimki osobowe i forma dopełniacz   09.01.04

Lekcja 2. Odmiana czasowników „typu A”   11.01.04

Lekcja 3. Mutacja słaba (lenicja)   12.01.04

Lekcja 4. Tworzenie liczby mnogiej i mutacja "nosowa"  14.01.04

Lekcja 5. Odmiana czasowników "typu I"  15.01.04

Lekcja 6. Przymiotniki, przeczenia  16.01.04

Lekcja 7. Przedrostki, czas przeszły czasowników "typu A", formy dzierżawcze  17.01.04

Lekcja 8. Przyimki (1), nieregularna liczba mnoga (1), zaimki w formie dopełnienia  19.01.04

Lekcja 9. Czas przeszły czasowników "typu I", nieregularna liczba mnoga (2)  21.01.04

Lekcja 10. Czas przyszły czasowników "typu A" i "typu I", liczebniki, nieregularna liczba mnoga (3)  22.01.04

Lekcja 11. Czas przeszły koniugacji mieszanej, zbiorowa liczba mnoga  23.01.04

Lekcja 12. Przyimki (2), mutacja "mieszana"  26.01.04

Lekcja 13. Przyimki (3), mutacja mocna i mutacja "płynna"  29.01.04

Lekcja 14. Imiesłowy  29.01.04

 

Kurs dla zaawansowanych

 

Ta część zawiera bardzo kontrowersyjne elementy, które jednak (w większości) nie są szczególnie ważne dla przeciętnego użytkownika sindarinu (strona bierna, tryb łączący). Elementy takie będę prezentował podając tylko jedną ich interpretację, będą one wyróżnione szarym tłem. Kurs nie jest przecież rozprawą o gramatyce, lecz zbiorem lekcji dla początkujących, nie będę się więc wdawał w roztrząsanie przeczących sobie nawzajem teorii ani analizował stojących za nimi argumentów. To, co tu prezentuję, ja sam uważam za najbardziej prawdopodobne, lecz moje poglądy także mogą się z czasem zmienić (i wtedy zmieni się kurs), jeśli uzyskamy dostęp do nowych materiałów. Kursantom polecam zapoznanie się z alternatywnymi interpretacjami sindarińskiej gramatyki i samodzielny wybór konstrukcji używanych we własnych tekstach i prezentowanych w dyskusjach o gramatyce.

 

Lekcja 15. Mutacje gramatyczne, liczba mnoga (5).  10.03.04

Lekcja 16. Tryb łączący (subjunctive), wyrażanie życzeń i rozkazów  12.03.04

Lekcja 17. Czasowniki nieregularne 30.03.04

Lekcja 18. Wyjątki w mutacjach 30.03.04

Lekcja 19. Zaimki w formie celownika, zaimki dzierżawcze 21.06.04

Lekcja 20.  Strona bierna, tworzenie liczby pojedynczej z form liczby mnogiej 13.08.04

Lekcja 21. Mutacje fonologiczne 15.08.04

Lekcja 22. Zasady słowotwórstwa 15.08.04

 

 

 

Dyskusja o kursie na www.elendili.w.pl

 

:: strona główna :: treść kursu :: wstęp ::

 

Dla początkujących

 

:: lekcja 1 :: lekcja 2 :: lekcja 3 :: lekcja 4 :: lekcja 5 :: lekcja 6 :: lekcja 7 ::

:: lekcja 8 :: lekcja 9 :: lekcja 10 :: lekcja 11 :: lekcja 12 :: lekcja 13 :: lekcja 14 ::

 

Dla zaawansowanych

 

:: lekcja 15 :: lekcja 16 :: lekcja 17 :: lekcja 18 ::

:: lekcja 19 :: lekcja 20 :: lekcja 21 :: lekcja 22 ::

 

 

 Zagłosuj na Niezapominkę w TOLKIEN Topliście!  

STATYSTYKI ODWIEDZIN STRON WWW