Thorsten Renk

 

Lekcja 8 :: Przyimki (1). Nieregularna liczba mnoga (1).

Zaimki w formie dopełnienia.

 

 

8.1. Tekst

8.2. Gramatyka

8.2.1. Przyimki

8.2.2. Tworzenie nieregularnej liczby mnogiej

8.2.3. Zgodność i niezgodność

8.2.4. Zaimki w formie dopełnienia

8.3. Słowniczek

8.4. Rozmówki – zaproszenie

 

Uwaga tłumacza: cudzysłów i znak '= ...' oznaczają bardziej dosłowne znaczenie zwrotów i wyrażeń, słowa w nawiasie (...) nie są potrzebne w oryginale i w sindarinie nie występują, ale w tłumaczeniu polskim należy je dodać.

 


 

8.1. Tekst

 

 

 

Mi ham i-meigol

 

   Aragorn a Ninias nauthar an i lend na Chithaeglir. Bedir na i ham i-meigol.

 

Aragorn: Si cû ar pilin?

Ninias: Hirich gui im veigol ar im cheithol.

Aragorn: A, ennas! Annach nin i gû veleg mi in ich?

Ninias: I gû di i thôl vallen?

Aragorn: Mae. Gen hannon. Hirin bilin adel i thaind?

Ninias: Ú-chirich. Bado trî i annon hen.

Aragorn: Mae. Man lû reviam?

Ninias: Ne cheriad e-laer.

 

 

W zbrojowni ['= w komnacie mieczy']

 

   Aragorn i Ninias planują wyprawę w Góry Mgliste. Idą do zbrojowni [‘=komnaty mieczy’]

 

Aragorn: Jest tu łuk i strzały?

Ninias: Są [‘= znajdujesz] łuki pomiędzy mieczami i toporami.

Aragorn: A, tam! Dasz mi ten łuk, wielki pomiędzy włóczniami?

Ninias: Ten łuk pod hełmem złotym?

Aragorn: Tak. Dziękuję ci. Są [‘= znajduję] strzały za tarczami?

Ninias: Nie ma [‘=nie znajdujesz’]. Idź przez drzwi te.

Aragorn: Dobrze. O jakim czasie idziemy?

Ninias: Na początku lata.

 

top of page

 

8.2 Gramatyka

 

8.2.1 Przyimki

 

Do tej pory z przyimków używaliśmy tylko mi, na i dan. Przyimki w sindarinie, tak jak w angielskim i polskim, stoją przed rzeczownikiem i najczęściej wskazują na jakieś relacje przestrzenne (w lesie, na stole). Z punktu widzenia gramatyki, wyrażenia przyimkowe są w zdaniu okolicznikiem.

 

Okolicznik nie podlega mutacji słabej przez sam fakt bycia okolicznikiem (tak jak podlegało dopełnienie bliższe), ale w większości przypadków zachodzi jakaś mutacja fonologiczna w wyniku związku przyimka z rzeczownikiem. Rodzaj mutacji zależy od użytego przyimka. W większości przypadków będzie to lenicja, ale możliwe są również inne typy mutacji. Powrócimy do nich w kolejnych lekcjach.

   

Tutaj omówimy tylko przyimki powodujące lenicję:

 

mi (w, pomiędzy) używane do określania miejsca               

 

Cuion mi Chithaeglir = mieszkam w Górach Mglistych

Revion mi 'elaidh = chodzę pomiędzy drzewami

 

na (do, w stronę, przy = obok, z użyciem czegoś)

 

Bad na 'ondor= idzie do Gondoru

Im na orod = jestem obok góry

Maethon na vagol = walczę mieczem (z użyciem miecza)

 

nedh (w) w znaczeniu abstrakcyjnym            

 

nedh 'ûr = w sercu

 

im (pomiędzy) do określania miejsca a także w znaczeniu abstrakcyjnym

 

dagor im vellyn = walka pomiędzy przyjaciółmi

 

ab (po) określa relacje czasowe

 

Pêd ab Elrond = mówi po Elrondzie

 

adel (z tyłu, za) do określania miejsca           

 

Bedin adel in yrch = idę za orkami

 

am (ponad, nad, górą przez coś) do określania ruchu ‘gdzieś wysoko’              

 

Cemmin am i ’olf = skaczę przez gałąź

 

be (według)

 

be beth en aran= według słowa króla

 

di (pod) do określania miejsca i w znaczeniu abstrakcyjnym            

 

athrabeth di ’wilith = debata pod niebem

 

nu (pod) do określania miejsca

 

nu amon = pod górką

 

nef (po tej stronie) 

 

nef aer = po tej stronie morza

 

trî (przez) 

 

minnon trî annon = wchodzę przez drzwi

 

Prawdopodobnie przedimek o (o, na temat) także powoduje lenicję. Występuje tu jednak pewien wyjątek: jeśli rzeczownik idący po tym przyimku zaczyna się na samogłoskę, dodajemy przed nią h-:

 

siniath o Rohan = wieści na temat Rohanu

trenarn o hedhil = opowieść o elfach

 

top of page

 

8.2.2 Tworzenie nieregularnej liczby mnogiej

  

Niestety nie wszystkie rzeczowniki i przymiotniki stosują się do podanego w lekcji 4 wzoru na tworzenie liczby mnogiej. Teraz poznamy pierwszą grupę wyjątków.

 

Istnieją słowa, które w starosindarińskim składały się tylko z jednej sylaby, a w trakcie rozwoju języka wytworzyły drugą sylabę. Ich forma liczby mnogiej odzwierciedla jednak starą, jednosylabową formę. Na przykład w starosindarińskim było słowo dagr (bitwa). Jego (zupełnie regularna) liczba mnoga to deigr. (starosindarińskie ei zmieniło się w późniejsze ai). Później słowo to wykształciło drugą sylabę, zmieniając się w dagor, ale liczba mnoga przeszła proces wykształcania drugiej sylaby niezależnie od liczby pojedynczej, no i mamy deigor zamiast oczekiwanego degyr.

 

Słowa z tej samej grupy to:

 

badhor (sędzia) => beidhor

bragol (nagły) => breigol

dagor (bitwa) => deigor

glamor (echo) => gleimor

hador (ten-kto-rzuca, miotacz) => heidor

hathol (topór) => heithol

idhor (zamyślenie) => idhor

ivor (kryształ) => ivor

lagor (szybki) => leigor

maethor (wojownik) => maethor

magol (miecz) => meigol

magor (szermierz, wojownik z mieczem) => meigor

nadhor (pastwisko) => neidhor

nagol (ząb) => neigol

naugol (krasnolud) => noegol

tadol (podwójny) => teidol

tathor (wierzba) => teithor

tavor (dzięcioł) => teivor

tegol (pióro) => tigol

gollor (mag) => gyllor

  

top of page

 

8.2.3 Zgodność i niezgodność

 

Aby wyrazić zgodność lub niezgodność, używamy mae (dobrze, tak) i baw lub law (nie, nie tak). Law używamy do zaprzeczania faktom, baw do zaprzeczania planom, zamiarom, intencjom:

 

Jeśli mamy pytanie np. Telich ned aduial nan adab nîn? (przyjdziesz wieczorem do mojego domu?), to pytamy o zamiar. Jeśli odpowiedź brzmi: nie, użyjemy baw.

Jeśli mamy pytanie typu Govant Aragorn Legolas? (Spotkał Aragorn Legolasa?) i chcemy odpowiedzieć, że nie, to użyjemy law, bo mówimy o faktach.

 

Oba wyrażenia, baw i law, to zwroty dość mocne i gwałtowne, i chociaż byłyby zrozumiane, nie używa się ich w normalnej rozmowie. Lepiej jest powtórzyć czasownik używając formy przeczącej:

 

Lastach i 'lamor? (słyszysz echo?) Laston (słyszę). Ú-laston (nie słyszę).

 

Tylko odpowiadając na pytania z czasownikiem 'być', który w zdaniu jest domyślny, używamy często słów mae i law.

  

top of page

 

8.2.4 Zaimki w formie dopełnienia

 

W sindarinie, tak samo jak w j. angielskim, nie rozróżnia się form celownika i biernika [w j. polskim są to dwie różne formy: daję komu? tobie, widzę kogo? ciebie.]. Mówimy: I see you, I give you. (W sindarinie może istnieć rozróżnienie tych form za pomocą słowa an poprzedzającego celownik, coś jakby angielskie ‘I give to you’ = daję tobie. Do tego rozróżnienia wrócimy później).

 

Zestawienie zaimków w formie dopełnienia:

 

osoba

liczba pojedyncza

liczba mnoga

1.

nin = mnie, mi

min = nas, nam

2.

le = tobie, ciebie (forma grzecznościowa)   

le = was, wam (forma grzecznościowa)

2.

*cen = tobie, ciebie (forma zwyczajna)  

*cen= was, wam (forma zwyczajna)

3. r. męski

*son = jego, jemu

*syn = im, ich

3. r. żeński

*sen = ją, jej

*sin = im, je

3. r. nijaki

*san = ono, je, to

*sain = im, je, te

3. f. zwrotna

*in = (on, ona, ono) się

*in = (oni, one) się

 

Zaimki w formie dopełnienia, jak każde dopełnienie bliższe, podlegają lenicji:

 

Zaimki w formie biernika często stawiamy przed czasownikiem:

hon cenin – jego widzę. (widzę go)

gen hîr – ciebie znajduje (on znajduje ciebie)

 

Zaimki w formie celownika najprawdopodobniej znajdą się po czasowniku:

Anno nin i vagol! – Daj mi ten miecz!

Lasto hon! – Słuchaj go!

 

Zaimek zwrotny dla 3 osoby odnosi się do podmiotu zdania. Porównajcie:

Cên in – On widzi siebie.

Cên hon – On widzi go (np. Gimli orka)

 

top of page

 

8.3  Słowniczek

 

sindarin

polski

 

 

badhor

sędzia

baw

nie

bragol

nagły

cab-

skakać

dagor

bitwa, walka

e-laer

w lecie

ech

włócznia

glamor

echo

golf

gałąź

gollor

mag

hador

miotacz, ten, kto rzuca

hathol

topór

heriad

początek

idhor

zamyślenie, rozwaga

i-meigol

mieczy (dopełniacz l. mnogiej = of the swords)

ivor

kryształ

man lû

w jakim czasie? kiedy?

lagor

szybki

maethor

wojownik

magol

miecz

magor

szermierz

ne cheriad

na początku

nautha-

planować, obmyślać

peth

słowo

nadhor

pastwisko

nagol

ząb

naugol

krasnolud

sam

sala, komnata

si

tutaj

tadol

podwójny

tathor

wierzba

tavor

dzięcioł

thand

tarcza

thôl

hełm

 

top of page

 

8.4  Rozmówki – zaproszenie

 

Jeśli już znacie jakichś elfów dosyć długo, pewnie chcielibyście zaprosić ich do domu, a może sami otrzymacie zaproszenie. W sindarinie wygląda to tak:

 

Aníral toled na gar nîn? = Chcesz przyjść do mojego domu?

Aníral toled an govaded nin? = Chcesz przyjść spotkać się ze mną?

 

Jeśli nie znacie się jeszcze zbyt dobrze, lepiej używać tu form grzecznościowych zaimka, tak jak powyżej. Jeśli goście już przybyli, zapraszacie, by weszli:

 

Minno! = Wejdź! / Wejdźcie!

 

Jeśli spotkaliście się na zewnątrz i zapraszacie gości do domu, możecie powiedzieć:

 

Aníral minnad? = Chcesz / chcecie wejść?

 

A kiedy już weszliście, możecie zaproponować coś do jedzenia lub picia:

 

Aníral maded? = Chcesz / chcecie jeść?

Aníral sogad? = Chcesz/ chcecie pić?

 

Możecie też oprowadzić gości po swoim domu. Używajcie takich wyrażeń:

 

Sen i thambas. = To jest przedpokój.

Trî i annon hiril i ham-e-guiad. = Przez te drzwi wejdziesz do głównego pokoju [‘= znajdujesz pokój-do-mieszkania, ang. living-room’]

Am i bendrath i ham-e-maded. = Na górze schodów jest jadalnia [‘=pokój-do jedzenia’]

Fair... = na prawo (jest)....

Hair... = na lewo (jest)...

Trî chennech cenil i daur. = Przez to okno widzisz las.

Tiro i ham-e-meigol. = Popatrz, zbrojownia.

 

Przy opisywaniu domu mogą okazać się przydatne:

 

thamb (przedpokój), *sam-i-meigol (zbrojownia), car (dom), henneth (okno), annon (brama, wejście, drzwi), pendrath (schody), *sam-e-guiad (główny pokój), *sam-en-nen (łaziwnka, pokój z wodą), *sam-e-lostad (sypialnia), haust (łóżko)

 

top of page

 

tłum. Adaneth, komentarz Galadhorn

 


 

 

Dyskusja o kursie na www.elendili.w.pl

 

:: strona główna :: treść kursu :: wstęp ::

:: lekcja 1 :: lekcja 2 :: lekcja 3 :: lekcja 4 :: lekcja 5 :: lekcja 6 :: lekcja 7 ::

:: lekcja 8 :: lekcja 9 :: lekcja 10 :: lekcja 11 :: lekcja 12 :: lekcja 13 :: lekcja 14 ::

 

Zagłosuj na Niezapominkę w TOLKIEN Topliście!