Thorsten Renk

 

Lekcja 5 :: Odmiana czasowników "typu I"

 

5.1. Tekst

5.2. Gramatyka

5.2.1. Uwagi ogólne

5.2.2. Końcówki zaimków dla czasowników typu I

5.2.3 Bezokolicznik

5.2.4 Tryb rozkazujący

5.2.5 Formy gerundialne

5.3. Słowniczek

5.4. Rozmówki - powitania

 

Uwaga tłumacza: cudzysłów i znak '= ...' oznaczają bardziej dosłowne znaczenie zwrotów i wyrażeń, słowa w nawiasie (...) nie są potrzebne w oryginale i w sindarinie nie występują, ale w tłumaczeniu polskim należy je dodać.

 


 

5.1. Tekst

 

 

Siniath

 

  Aragorn a Glorfindel reviar na 'laind Imladris. Aragorn gên neri adan na aeglir.

 

Aragorn: Glorfindel, tiro venn!

Glorfindel: Daro ah anglenno!

 

  I venn bada nan edhel ar nan adan.

 

Eobhan: Mae govannen! Im Eobhan. Tegin hiniath an Elrond. Man râd na Imladris?

Glorfindel: Mae govannen! Imladris nan harad. Noro!

 

  Glorfindel gên na chaered a gîr.

 

Aragorn: Man?

Glorfindel: Mathon vorn...

 

 

Wieści

 

  Aragorn i Glorfindel wędrują po skraju [‘= granicy’] Rivendel. Aragorn widzi biegnącego człowieka w górach. [‘= widzi (że) biegać człowiek’, konstrukcja ACI, zobacz lekcja 2]

 

Aragorn: Glorfindelu zobacz, mężczyzna!

Glorfindel: Zatrzymaj się i podejdź!

 

  Mężczyzna podchodzi do elfa i człowieka.

 

Eobhan: Dzień dobry! Jestem Eobhan. Przynoszę wieści do Elronda. Którędy [‘= co (za) droga] do Rivendell?

Glorfindel: Dzień dobry! Rivendell (jest) na południu. Biegnij!

 

  Glorfindel patrzy w dal i drży.

 

Aragorn: Co?

Glorfindel: Czuję ciemność...

 

top of page

 

5.2 Gramatyka

 

5.2.1 Uwagi ogólne

 

W przeciwieństwie do czasowników typu A, czasowniki typu I kończą się spółgłoską, ponieważ zawierają sam rdzeń bez końcówki. Przykładem takiego czasownika jest ped- (mówić). W czasie teraźniejszym pomiędzy rdzeń a końcówki odmiany wstawiamy łączące –i-, stąd nazwa "czasowniki typu I". Poza dwoma wymienionymi typami czasowników (typ A, typ I) jest w sindarinie kilka czasowników nieregularnych. Nieregularności pojawiają się w czasie przeszłym, więc na razie klasyfikujemy wszystkie czasowniki do jednego z dwóch typów.

 

top of page

 

5.2.2 Końcówki zaimków dla czasowników typu I

  

Końcówki zaimków dla czasowników typu I są prawie identyczne jak u czasowników typu A. Różnica występuje tylko w 3 osobie liczby pojedynczej, gdzie nie ma żadnej końcówki: w odmianie jednosylabowych czasowników typu I samogłoska ulega wydłużeniu. Jak już wspominałem, pomiędzy formę rdzenia a końcówkę osobową wstawiamy łączące –i-.

 

osoba

 

liczba pojedyncza

 

liczba mnoga

 

1.

2.

2.

3.

-n = ja

*-l = ty (grzecznościowe)

*-ch = ty (zwyczajne)

 - (bez końcówki) = on / ona / ono

-m = my

*-l = wy (grzecznościowe)

*-ch = wy (zwyczajne)

-r = one / oni

 

Od czasownika ped- możemy utworzyć:

pedin = mówię, pedich = mówisz, pêd = mówi (bez końcówek, ale z wydłużeniem samogłoski)

pedim = mówimy, pedich = mówicie, pedir = mówią

 

W odmianie czasowników typu I występują podobne przesunięcia dźwiękowe jak podczas tworzenia liczby mnogiej: przegłos -i, spowodowany tutaj przez obecność łączącego i. Samogłoski a lub o z rdzenia czasownika pod wpływem łączącego i zmienią się w e.

 

Tak więc od tol- (przyjść) otrzymamy:

telin = przychodzę, telich = przychodzisz, tôl = przychodzi (nie było łączącego i, nie ma przegłosu)

telim = przychodzimy, telich = przychodzicie, telir = przychodzą

 

Od dar- (stanąć, zatrzymać się) mamy:

derin = staję, derich = stajesz, dâr = staje,

derim = stajemy, derich = stajecie, derir = stają.

 

top of page

 

5.2.3 Bezokolicznik

  

Bezokolicznik czasowników typu I tworzymy dodając do rdzenia końcówkę -i i stosując przegłos –i. (Właśnie z powodu przegłosu nie podaje się w sindarskich słownikach form bezokolicznika tylko formy podstawowe):

pedi (mówić), neri (biegać), teli (przyjść), peli (więdnąć), firi (umrzeć)

 

[samogłoski oznaczone na czerwono zmieniły się na skutek przegłosu.]

  

top of page

 

5.2.4 Tryb rozkazujący

 

Tryb rozkazujący czasowników typu I tworzymy dodając końcówkę –o do rdzenia.

pedo! (mów!), noro! (biegnij!), tolo! (przyjdź!), pelo! (zwiędnij!), firo! (umieraj!)

 

Użycie trybu rozkazującego jest identyczne jak u czasowników typu A.

 

top of page

 

5.2.5 Formy gerundialne

 

Formy gerundialne (rzeczowniki odsłowne) od czasowników typu i tworzymy dodając końcówkę –ed do rdzenia:

 

cab- (skakać) => cabed (skakanie)

cen- (widzieć) => cened (widzenie)

glir- (recytować) => glired (recytowanie)

 

Formy gerundialne są często używane tam, gdzie język angielski użyłby bezokolicznika. Formy gerundialne użyte w funkcji bezokolicznika [np. w konstrukcji ACI: "widzę kogoś robić coś" czyli "widzę, że ktoś coś robi"] nie podlegają słabej mutacji, jakiej normalnie podlegałoby dopełnienie bliższe: Cenin toled i aduial (Dosłownie: widzę nadchodzenie wieczór, według składni angielskiej (ACI): widzę, (że) nadchodzić wieczór).

 

Jeśli forma gerundialna jest traktowana jako rzeczownik (co? nadchodzenie) wtedy traktowana jest tak samo jak rzeczownik [stosujemy mutację i formę dopełniacza]:

Cenin doled en aduial (widzę nadchodzenie (czego?) wieczoru).

 

top of page

 

5.3  Słowniczek

 

sindarin

polski

 

 

an

dla

ar

i

cen-

widzieć

dar-

zatrzymać się, stanąć

fir-

umrzeć

gir-

drżeć

gland

granica

haered

odległość, dal

harad

południe (strona świata)

morn

ciemność

nor-

biegać

ped-

mówić

pel-

więdnąć

siniath

wiadomości, wieści

tir-

obserwować, strzec

tog-

przynieść

tol-

przyjść

 

top of page

 

5.4 Rozmówki - powitania

 

Dobrze byłoby poznać kilka podstawowych powitań i pożegnań, tak na wypadek gdybyście gdzieś spotkali elfa. Zwykle witamy się prostym

 

Mae govannen! = dzień dobry!

 

Jeśli bardziej odpowiada wam forma oficjalna, możecie spróbować powiedzieć:

 

Le suilon! = pozdrawiam cię!

 

Jeśli znacie spotkanego elfa bardzo dobrze, możecie użyć zwykłej formy zaimka (nie grzecznościowej):

 

Gen suilon!

 

Jeśli chcecie się przedstawić, mówicie:

 

Im (tu wasze imię) = jestem ......, albo

Estannen (imię) = jestem nazywana / y ......, albo

Nin estar (imię) = zwą mnie .........

 

Jeśli używacie tej ostatniej formy, pamiętajcie, że wasze imię musi w tym przypadku podlegać mutacji słabej, bo występuje w funkcji dopełnienia bliższego.

 

Możecie też powiedzieć:

 

Eneth nîn (imię) = moje imię to .....

 

Jeśli chcecie spytać, jak nazywa się spotkany przez was elf, pytajcie tak:

 

Man eneth lîn? = jakie jest twoje imię?

 

Użyliśmy tu grzecznościowej formy zaimka ‘ty”, bo jeśli nie znamy czyjegoś imienia, lepiej będzie użyć stylu oficjalnego.

 

Jeśli chcecie odejść, mówicie do widzenia:

 

Cuio vae!

 

Lub, jeśli bardziej odpowiada wam styl formalny:

 

Namarië.

 

To ostatnie słowo nie pochodzi z sindarinu lecz z quenii, innego, prastarego języka elfów. Jego sindarskim odpowiednikiem byłoby

 

*Novaer!

 

Komentarz Galadhorna: Wśród badaczy sindarinu przyjęła się jeszcze jedna możliwa forma tego pozdrowienia: *Navaer.

 

top of page

 

tłum. Adaneth, komentarz Galadhorn

 


 

 

Dyskusja o kursie na www.elendili.w.pl

 

:: strona główna :: treść kursu :: wstęp ::

:: lekcja 1 :: lekcja 2 :: lekcja 3 :: lekcja 4 :: lekcja 5 :: lekcja 6 :: lekcja 7 ::

:: lekcja 8 :: lekcja 9 :: lekcja 10 :: lekcja 11 :: lekcja 12 :: lekcja 13 :: lekcja 14 ::

 

Zagłosuj na Niezapominkę w TOLKIEN Topliście!