Thorsten Renk

 

Lekcja 13 :: Przyimki (3). Mutacja mocna i mutacja płynna.

 

 

13.1. Tekst

13.2. Gramatyka

13.2.1. Przyimki

13.2.2. Mutacja mocna

13.2.3. Mutacja płynna

13.2.4. Nowe przedrostki

13.2.5. Liczebniki porządkowe

13.3. Słowniczek

13.4. Rozmówki – czas

 

Uwaga tłumacza: cudzysłów i znak '= ...' oznaczają bardziej dosłowne znaczenie zwrotów i wyrażeń, słowa w nawiasie (...) nie są potrzebne w oryginale i w sindarinie nie występują, ale w tłumaczeniu polskim należy je dodać.


 

13.1. Tekst

 

 

I phith en aran fern

 

Be Eolair, i venn i in edhil leithianner, sa narn iaur en aran fern. Io anann e bent i phith nu firn:

'Es sarch telithon nan edain, ar grogathar. Or hain lodatha faer nîn ar cenithon bain. Yrch o Chithaeglir tolthathar dulu daged i chyth. Ar ardh nîn athelitha.'

Eolair nara in yrch bennir o haran fern a grunger. In edhil thelir si hired had af fuin a ned arad aphadol hired i harch.

 

 Słowa króla umarłego

 

Według Eolaira, mężczyzny, którego elfy uwolniły, to (jest) opowieść stara o królu umarłym. Dawno temu on powiedział te słowa nim umarł:

’Z grobu przyjdę do ludzi i przelękną się. Nad nimi popłynie duch mój i zobaczę wszystko. Orkowie z Gór Mglistych przyjdą z pomocą zabić wrogów. I królestwo moje znów przyjdzie.’

Eolair opowiada, (że) orkowie mówili o królu umarłym i bali się. Elfy decydują teraz znaleźć miejsce na noc(leg) i w dniu następnym znaleźć ten grób.

 

top of page

 

13.2 Gramatyka

 

13.2.1 Przyimki

 

Powiemy teraz o przyimkach, które powodują mutację innego typu niż poznane do tej pory. Dla większości przyimków, które teraz wprowadzimy, będzie to mutacja mocna, w jednym przypadku mutacja płynna.

 

Muszę tu dodać, że Tolkien w swoich pismach nie wspominał nigdy o mutacji płynnej i jej istnienie zostało wywnioskowane na podstawie ogólnych zasad, zatem jest to sprawa dość niepewna. Na szczęście mutacja płynna jest zjawiskiem rzadkim.

 

Dzisiaj poznamy następujące przyimki:

 

o (od) = (pochodzący) z

 

Celebrimbor o Eregion = Celebrimbor z Eregionu

nen o Chithaeglir = woda z Gór Mglistych

sarn od Orthanc = kamień z Orthancu

 

ned = w (czasie)

 

telin ned laer = przychodzę w lecie

 

ed = z (czegoś) na zewnątrz, angielskie out of

 

ed annon = z drzwi (na dwór)

es sarch = z grobu

e thaur = z lasu

 

or = na (wierzchu czegoś), ponad

 

or amon = na górce

or chaw = na wierzchołku

 

Przyimek o przed samogłoską zmienia się w od.

Pamiętajcie, że istnieje też inny przyimek o (na temat czegoś) i że ten przyimek dodaje h do rzeczownika zaczynającego się na samogłoskę (zobacz lekcja 8). Zwykle te dwa przyimki rozróżniamy po tym, że powodują różne mutacje, ale są też takie sytuacje, kiedy znaczenie rozpoznajemy z kontekstu.

 

top of page

 

13.2.2 Mutacja mocna

  

Mutacja mocna powodowana jest przez przyimki o (starosindarińskie od) i ed. Oba przyimki skracają się (do o i e) jeśli następne słowo zaczyna się od spółgłoski. Pojawia się problem odróżnienia e – skrótu od ed i e – skrótu od en tworzącego dopełniacz. W tym drugim przypadku zwykle między e a rzeczownikiem wstawiamy myślnik, w pierwszym przypadku stosujemy zapis bez myślnika. Jeśli piszemy tengwarem, zostawiamy nieco większy odstęp pomiędzy e a następnym wyrazem jeśli chodzi nam o skrót od ed.

 

Mutacja mocna może także być powodowana w wyrazach złożonych jeśli pierwszy ich składnik kończy się na -t lub -d. Przykładem może tu być zastosowanie przedrostka ad- (ponownie, jeszcze raz).

 

Zmiany dźwiękowe zachodzące podczas mutacji mocnej:

 

p-, t-, c- zmieniają się w ph-, th -, ch-:

 

calad (światło) => e chalad (ze światła)

taur (las) => e thaur (z lasu)

 

h- zmienia się w ch-:

 

hammad (ubranie) => e chammad (z ubrania)

 

hw-, lh-, rh- zmieniają się w w-, thl -, thr-:

 

hwest (wiatr) => e west (z wiatru)

lhug (wąż) => e thlug (z węża)

 

b-, d-, g-, m- i n- nie zmieniają się, ale przedimek nie ulega skróceniu:

 

Lothlórien => ed Lothlórien (z Lothlórien)

rem (sieć) => ed rem (z sieci)

 

th-, f-, s- nie zmieniają się, ale przyimek czasami ulega upodobnieniu:

 

sarch (grób) => es sarch (z grobu)

falch (rozpadlina) => ef falch (z rozpadliny)

thôl (rozpadlina) => eth thôl (z hełmu)

  

top of page

 

13.2.3 Mutacja płynna

  

Mutacja płynna powodowana jest zwykle przez głoski r i l. Może występować po przyimku or (na, ponad) lub w wyrazach złożonych gdy ich pierwszy element kończy się na jedną z wymienionych głosek, np. morchant (cień) złożony ze słów mor (ciemny) i cant (kształt). Mutacja płynna przebiega według następujących reguł:

 

p-, t-, c- zmieniają się w ph-, th -, ch-:

 

taur (las) => or thaur (nad lasem)

caw (wierzchołek) => or chaw (na wierzchołku)

 

lh- i rh- zmieniają się w ’l- i ’r-:

 

lhug (wąż) => or ’lug (na wężu)

 

s- nie zmienia się:

 

salph (zupa) => or salph (nad zupą)

 

Wszystkie pozostałe spółgłoski zmieniają się według reguł mutacji słabej.

 

Komentarz Galadhorna: Ten typ mutacji nie znajduje potwierdzenia w pismach Tolkiena i jest oparty na teorii Davida Salo. Możliwe, że tego typu mutacja w ogóle nie zachodziła w sindarinie.

 

top of page

 

13.2.4 Nowe przedrostki

 

Istnieją przedrostki powodujące mutację mocną i mutację płynną. Mutację mocną powoduje prawdopodobnie przedrostek

 

ad- (ponownie, znowu)

 

ertha- (zjednoczyć) => adertha- (zjednoczyć ponownie)

tol- (przyjść) => athol- (przyjść ponownie)

 

Przedrostek ar- czasami powoduje mutację płynną, a czasami lenicję:

 

ar- (królewski, szlachetny)

 

pen (ktoś) => arphen (ktoś szlachetny)

 

Istnieje jednak inny przedrostek ar- zupełnie niezwiązany z poprzednim. Powoduje on tylko mutację płynną:

 

ar- (bez czegoś)

 

nedia- (liczyć) => arnediad (nieprzeliczony)

  

top of page

 

13.2.5 Liczebniki porządkowe

 

Liczebniki porządkowe w sindarinie to:

 

minui = pierwszy

enchui = szósty

tadui (edwen) = drugi

odothui (othui) = siódmy

nellui (nail) = trzeci

tollui (tolothen) = ósmy

canthui = czwarty

nedrui = dziewiąty

lefnui = piąty

paenui = dziesiąty

 

top of page

 

13.3  Słowniczek

 

sindarin

polski

 

 

ardh

królestwo

arphen

szlachic, ktoś dobrze urodzony

fern

umarły

faer

duch

nedia-

liczyć

pen

ktoś

thel-

decydować

 

top of page

 

13.4  Rozmówki – czas

 

Nie możecie oczekiwać od elfa (w końcu nieśmiertelnego), że spojrzy na zegarek i poda wam dokładną godzinę. Jednak można umówić się z elfem na jakiś konkretny czas, jeśli tylko zechcecie zaryzykować, że trochę sobie poczekacie. Jeśli chcecie umówić się na następne spotkanie z elfem, przy pożegnaniu powiedzcie:

 

Man lû vin achenitham? = Kiedy się zobaczymy?

Man lû telithal na nin? = Kiedy do mnie przyjdziesz?

Man lû geveditham? = Kiedy się spotkamy?

 

Możecie wyznaczyć dzień spotkania:

 

Erin dolothen Nínui. = W (dniu) 8. lutego.

 

Możecie z grubsza określić godzinę:

 

Ned amrûn = O wschodzie słońca

Ned thîn = O zmroku

Ned aduial = Wieczorem

 

A jeśli nie chcecie się spotykać w podanym terminie, powiedzcie tak:

 

Ú-belin teled. = Nie mogę przyjść.

  

Można wtedy będzie wyznaczyć spotkanie w innym terminie. Elfy mają czas...

  

 

 

W umawianiu się na spotkania mogą wam się przydać takie słówka:

 

Miesiace: Narwain (styczeń), Nínui (luty), Gwaeron (marzec), Gwirith (kwiecień), Lothron (maj), Nórui (czerwiec), Cerveth (lipiec), Urui (sierpień), Ivanneth (wrzesień), Narbeleth (październik), Hithui (listopad), Girithron (grudzień)

 

Pory roku: echuir (przedwiośnie), ethuil (wiosna), laer (lato), iavas (późne lato, żniwa), firith (późna jesień), rhîw (zima)

 

Pory dnia: amrûn (wschód słońca), aur (dzień, poranek), arad (dzień), thîn (wieczór, zmrok), dû (zachód słońca), tinnu (wczesna noc), daw (noc)

top of page

 

tłum. Adaneth, komentarz Galadhorn

 


 

 

Dyskusja o kursie na www.elendili.w.pl

 

:: strona główna :: treść kursu :: wstęp ::

:: lekcja 1 :: lekcja 2 :: lekcja 3 :: lekcja 4 :: lekcja 5 :: lekcja 6 :: lekcja 7 ::

:: lekcja 8 :: lekcja 9 :: lekcja 10 :: lekcja 11 :: lekcja 12 :: lekcja 13 :: lekcja 14 ::

 

Zagłosuj na Niezapominkę w TOLKIEN Topliście!