Thorsten Renk

 

Lekcja 7 :: Przedrostki. Czas przeszły czasowników typu A.

Formy dzierżawcze.

 

 

7.1. Tekst

7.2. Gramatyka

7.2.1. Przedrostki

7.2.2. Formy dzierżawcze

7.2.3. Czas przeszły czasowników typu A

7.3. Słowniczek

7.4. Rozmówki – porównywanie

 

Uwaga tłumacza: cudzysłów i znak '= ...' oznaczają bardziej dosłowne znaczenie zwrotów i wyrażeń, słowa w nawiasie (...) nie są potrzebne w oryginale i w sindarinie nie występują, ale w tłumaczeniu polskim należy je dodać.

 


 

7.1. Tekst

 

 

 

Io anann

 

Gilraed: Renich i lû ah i maeth ioer?

Glorfindel: Mae, govaethannem in edain. Gwann.

Gilraed: Reviannem na Vordor ah in edain vaethanner veren dan in yrch. Pilin ’wathranner i ’wilith ah iâr hiriant.

Aragorn: Govedich Eobhan nan mbar dîn?

Gilraed: Gûr nîn pêd enni, dan ú-vedin. Elrond idhren.

Aragorn: Berion in edain in ú-vill.

 

 

Dawno temu ['= długo temu']

 

Gilraed: Pamiętasz czasy i walki dawne ['= stare']?

Glorfindel: Tak, razem walczyliśmy z ludźmi. Przeszłość.

Gilraed: Maszerowaliśmy na Mordor i ludzie walczyli dzielnie przeciw orkom. Strzały zaćmiły niebo i krew popłynęła.

Aragorn: Idziesz razem z Eobhanem do jego domu? ['=Razem idziesz z Eobhanem do domu jego?']

Gilraed: Serce moje mówi tak, ale nie idę. Elrond (jest) mądry.

Aragorn: Ja bronię ludzi którzy nie (są) silni.

 

top of page

 

7.2 Gramatyka

 

6.2.1 Przedrostki

 

Przedrostki w sindarinie są bardzo blisko powiązane z przyimkami i są do nich bardzo podobne. Słowa, które w j. angielskim [i polskim] są przyimkami, w sindarinie mogą być przedrostkiem dodanym do czasownika. My powiedzielibyśmy, na przykład, 'przejść przez coś' – w sindarinie taka konstrukcja wyglądałaby ‘przez-przejść coś’ [przyimek 'przez' stał się przedrostkiem dodanym do czasownika]. Prawdopodobnie niektóre nasze przyimki w sindarinie pojawia się tylko jako przedrostki. Większość tego typu przedrostków powoduje lenicję w czasowniku przyjmującym przedrostek.

  

Przedrostki powodujące lenicję to:

 

go- (razem z)               

 

govaetha Aragorn = on walczy razem z Aragornem

 

gwa- (razem z, starsza wersja poprzedniego)

 

gwaguion vess = mieszkam z kobietą

 

ab- (z tyłu, za)             

 

abvedin Legolas = idę za Legolasem

 

am- (w górę)              

 

amved orod = on wchodzi pod górę, idzie w górę po zboczu

 

ath-, athra- (na poprzek, przez)   

 

athnallon i hirion = wołam przez rzekę (z drugiego brzegu)

 

dad- (w dół)            

 

dadved orod = on schodzi z góry, idzie na dół ze szczytu

 

Przedrostki modyfikują nie tylko czasowniki. Dodane do niektórych rzeczowników, tworzą nowe słowa lub przydają rzeczownikom nowego znaczenia: penn (zbocze), ambenn (zbocze idące w górę)

 

Jeśli słowo, do którego dodajemy przedrostek, zaczyna się na lh- lub rh- , to mutacja słaba spowodowana przedrostkiem przebiega inaczej niż zwykła mutacja słaba powodowana innymi przyczynami. Po dodaniu przedrostka lh- i rh– zmieniają się odpowiednio w l- i r- (w zwykłej mutacji słabej zmieniały się w thr- i thl-).

 

rhûn (wschód – strona świata) => amrûn (wschód, także jako wschód słońca)

 

Porównajcie z: rhûn => i thrûn (ten Wschód)

 

top of page

 

7.2.2 Formy dzierżawcze

  

Formy dzierżawcze określają 'właściciela' i wyrażają posiadanie. W sindarinie powinno się raczej mówić o przymiotnikach dzierżawczych, bo formy te zachowują się tak jak przymiotniki. Występują po określanym rzeczowniku (np 'książka moja') i ulegają lenicji.

 

Zestawienie form dzierżawczych:

 

osoba

 

liczba pojedyncza

 

liczba mnoga

 

1.

2.

2.

3.

3.

nîn = mój

lîn = twój (grzecznościowe)

*cîn = twój (zwykłe)

tîn = jego, jej

în = jego, jej (= swój)

mîn = nasz

lîn = wasz (grzecznościowe)

*cîn = wasz (zwykłe)

tîn = ich

în = ich (= swój)

 

Maban ylf vîn = chwytamy nasze ‘kubki’

Maetha vaeth în = on walczy w swojej walce

Cenin vess dîn = widzę jego żonę

 

Zauważyliście już dwie formy dzierżawcze dla 3 osoby. Pierwszej z nich (dîn) używamy, gdy ‘posiadacz’ nie jest podmiotem zdania – w j. polskim powiedzielibyśmy wtedy ‘jego, jej, ich’. Druga forma (în) to tzw. zaimek zwrotny – ‘swój’. Porównajcie:

 

Maba ylf dîn = on chwyta jego (=nie swój) kubek (np. Gimli kubek Legolasa)

Maba ylf în = on chwyta swój kubek.

 

Czasami jeden rzeczownik określamy i przymiotnikiem, i formą dzierżawczą. Nie ma wtedy znaczenia, które z określeń wystąpi w zdaniu jako pierwsze. Jednak jeśli jako pierwsza wystąpi forma dzierżawcza to przymiotnik występujący na drugiej pozycji ulegnie mutacji nosowej. (Jeśli kolejność jest odwrotna: przymiotnik a za nim forma dzierżawcza, najprawdopodobniej w większości przypadków forma dzierżawcza ulegnie lenicji).

 

Mellon vîn maer = przyjaciel nasz dobry

Mellon vaer vîn = przyjaciel dobry nasz.

  

top of page

 

7.2.3 Czas przeszły czasowników typu A

  

Formę czasu przeszłego tworzymy dodając –nt do formy podstawowej i ewentualnie potem końcówki osobowe. Forma 3 osoby l. pojedynczej (nie posiadająca końcówek) używana jest także jako forma bezosobowa (dotyczy to także czasu teraźniejszego).

 

maetha- (walczyć) => maethant (on walczył / walczyło się, walczono)

 

Jeśli chcemy do formy przeszłej dodać końcówki osobowe, to –nt zmieni się w –nn- ( w sindarinie zbitka nt zwykle nie występuje w środku wyrazu – widzieliśmy to już przy tworzeniu stopnia najwyższego przymiotników zakończonych na –nt. Mamy zatem:

  

reviannen (chodziłem), reviannech (chodziłeś), reviant (chodził),

reviannem (chodziliśmy), reviannech (chodziliście), revianner (chodzili).

  

Istnieją czasowniki, których formy podstawowe kończą się na –nna, np. linna- (śpiewać). Unikając nieco niezręcznego *linnannen (śpiewałem) skracamy tę formę, i odmiana wygląda następująco:

  

linnen (śpiewałem), linnech (śpiewałeś), linnant (śpiewał),

linnem (śpiewaliśmy), linnech (śpiewaliście), linner (śpiewali).

  

W tworzeniu czasu przeszłego pojawia się pewna komplikacja: są takie czasowniki typu A, które w czasie przeszłym zamiast –nt przyjmują końcówkę –s w 3 osobie l. pojedynczej, dla innych osób jest dłuższa forma: –sse-. Możliwe, że taka odmiana powinna być używana dla wszystkich czasowników nieprzechodnich [tzn. takich, które nie tworzą strony biernej]. Wiemy na pewno, że tak odmieniają się: ista– (wiedzieć, posiadać wiedzę), muda- (ciężko pracować), egledhia- (iść na wygnanie), eria- (podnieść się).

 

mudassen (pracowałem), mudassech (pracowałeś), mudas (pracował)

mudassem (pracowaliśmy), mudassech (pracowaliście), mudasser (pracowali)

 

top of page

 

7.3  Słowniczek

 

sindarin

polski

 

 

bad-

iść

bain

piękny

bar

dom

bell

silny

beren

odważny

beria-

bronić, chronić

cuia-

żyć, mieszkać

dan

ale, jednak

eirien

stokrotka

egor

lub

enni

mi, mnie

eria-

podnosić się

go-

razem z

gûr

serce

gwann

przeszłość

gwatha-

ocienić, zaciemnić

gwilith

niebo

iar

krew

idhren

mądry

io anann

dawno temu

loth

kwiat

ista-

posiadać wiedzę

malen

żółty

maeth

walka

mail

drogi (kochany)

*mel-

kochać

muda-

ciężko pracować

nalla-

wołać, krzyczeć

nan mbar

do domu

nosta-

czuć (węchem)

pilin

strzała

*ren-

pamiętać

siria-

płynąć (np. o wodzie)

sirion

rzeka

tanc

silny

 

top of page

 

7.4  Rozmówki – porównywanie

 

Jeśli chcecie poznać elfów bliżej, dobrze byłoby porozmawiać o tym, co lubicie, a czego nie. Na przykład:

 

Man loth nostach ammail – i veril egor i eirien? = Który kwiatek wolisz wąchać – różę czy stokrotkę?

 

Jeśli nie chcecie wnikać w szczegóły, spytajcie:

 

Man loth nostach valwain? = Który kwiatek wąchasz najchętniej?

 

Odpowiada się na przykład w ten sposób:

 

Noston veril ammail = wącham róże chętniej,      albo

Noston veril vailwain = wącham róże najchętniej.

 

Jeśli chcecie zapytać, jak wyglądacie w jakimś ubranku [to chyba dla pań...], pytacie trochę inaczej:

 

Man thia ammain – i chammad valen egor i chammad galen? = Co wygląda lepiej – ubranie żółte czy ubranie zielone?

 

Jeśli chcecie utworzyć zdanie bezpodmiotowe, typu ‘uważa się, że’, ‘woli się’, w sindarinie użyjcie 3 osoby liczby mnogiej: oni uważają, oni wolą:

 

Man hammad mathar mailwain? = które ubranie uważa się za najlepsze? (dosłownie: oni uważają)

 

 

W tworzeniu własnych zdań możecie korzystać z tych słówek:

 

Kolory: caran (czerwony), malen (żółty), calen (zielony), nim (biały), morn (czarny), mallen (złoty), luin (niebieski), mith (szary), gwind (szaroniebieski), baran (brązowy), elw (w kolorze nieba), glos (śnieżnobiały)

Cechy: beleg (wielki, wspaniały), maer (dobry), bain (piękny), mail (drogi, kochany), gwain (nowy), lagor (szybki), lint (szybki, chyży), tîr (prosty, prawy, poprawny), raeg (zły, nieodpowiedni)

 

top of page

 

tłum. Adaneth, komentarz Galadhorn

 


 

 

Dyskusja o kursie na www.elendili.w.pl

 

:: strona główna :: treść kursu :: wstęp ::

:: lekcja 1 :: lekcja 2 :: lekcja 3 :: lekcja 4 :: lekcja 5 :: lekcja 6 :: lekcja 7 ::

:: lekcja 8 :: lekcja 9 :: lekcja 10 :: lekcja 11 :: lekcja 12 :: lekcja 13 :: lekcja 14 ::

 

Zagłosuj na Niezapominkę w TOLKIEN Topliście!