Thorsten Renk

 

Lekcja 6 :: Przymiotniki, przeczenia

 

6.1. Tekst

6.2. Gramatyka

6.2.1. Przymiotniki

6.2.2. Przeczenia

6.2.3. Zdania złożone

6.3. Słowniczek

6.4. Rozmówki – możesz mi podać...?

 

Uwaga tłumacza: cudzysłów i znak '= ...' oznaczają bardziej dosłowne znaczenie zwrotów i wyrażeń, słowa w nawiasie (...) nie są potrzebne w oryginale i w sindarinie nie występują, ale w tłumaczeniu polskim należy je dodać.

 


 

6.1. Tekst

 

 

 

Athrabeth

 

 Eobhan dhartha min tham a Glorfindrel bada na Elrond.

 

Glorfindel: Benn aníra annad hiniath.

Elrond: Aníron i venn minnad

Eobhan: Mae govannen, Elrond. Edain o Chithaeglir anírar i dulu in edhil. Amarth ’ortheb presta ammen. Yrch elaig degir viss a chîn. Curu aglareb e-dagor in edhil istassen.

Elrond: Edhil ú-annar dulu. I naid edhellin avar naid in edain.

Arwen: Amman, adar?

Gilraed: Sa gwend iaur.

Elrond: Edain ú-chalthar in edhil.

Glorfindel: Sa ú-vaer.

Elrond: In edhil in anírar padad pelir padad. Im dartha.

 

Debata

 

  Eobhan czeka w sali a Glorfindel idzie do Elronda.

 

Glorfindel: Mężczyzna pragnie przynieść wieści.

Elrond: Chcę (żeby) ten mężczyzna wszedł.

Eobhan: Witaj, Elrondzie. Ludzie z Gór Mglistych pragną pomocy elfów. Los okrutny kłopocze nas. Orkowie dzicy zabijają kobiety i dzieci. Znana jest słynna sprawność elfów w bitwie. ['= Sprawność słynna w bitwie elfów jest znana.']

Elrond: Elfy nie dają pomocy. Rzeczy elfie nie będą rzeczami ludzi.

Arwen: Dlaczego, ojcze?

Gilraed: To stara przyjaźń. ['= ona przyjaźń stara'].

Elrond: Ludzie nie bronią elfów.

Glorfindel: To niedobrze.

Elrond: Elfy, które chcą iść, mogą iść. Ja zostaję.

 

top of page

 

6.2 Gramatyka

 

6.2.1 Przymiotniki

 

Sindarińskie przymiotniki są podobne do rzeczowników, wiele słów może być używanych w funkcji rzeczownika i w funkcji przymiotnika. Przykładem jest morn, które możemy przetłumaczyć 'ciemność' albo 'ciemny'. Forma przymiotnika musi zgadzać się z formą rzeczownika, który jest opisywany przez przymiotnik: jeśli rzeczownik występuje w liczbie mnogiej, to przymiotnik też. Liczbę mnogą przymiotników tworzymy identycznie jak liczbę mnogą rzeczowników (przegłos–i).

 

Jeżeli przymiotnik w zdaniu określa jakiś rzeczownik, to najpierw występuje rzeczownik, a przymiotnik potem – przymiotnik podlega lenicji (patrz lekcja 2). Odwrotna kolejność, tzn. najpierw przymiotnik a potem rzeczownik, używana jest tylko w stylu poetyckim.

 

Przymiotniki mogą także występować w funkcji orzecznika (części orzeczenia imiennego)*, a ich pozycja zaraz za rzeczownikiem jest czysto przypadkowa – wtedy mutacja słaba nie zachodzi, bo nie ma związku między rzeczownikiem a następnym wyrazem. Pomówimy o tym jeszcze kiedyś, na razie tylko przykłady:

 

ylf dawaren = naczynie drewniane [przymiotnik, mutacja zaszła]

ylf tawaren = naczynie (jest) drewniane [orzecznik, mutacja nie zaszła]

ylf dewerin = naczynia drewniane [przymiotnik w liczbie mnogiej, mutacja zaszła]

 

*[Thorsten Renk pisze tutaj o przysłówkach, ale wydaje się, że właściwym określeniem jest orzecznik]

 

Wiele przymiotników można utworzyć dodając do rzeczownika jedną z następujących końcówek: -eb, -ui, -en. Końcówka –eb zwykle oznacza ‘pełen’ (odpowiednik angielskiego –ful np. w beautiful = pełen piękna). Końcówka -(r)en charakteryzuje stałe cechy czegoś, a końcówka –ui dotyczy raczej cech chwilowych. Zasady te jednak nie są wiążące w 100 procentach.

 

aglar (chwała, sława) => aglareb (chwalebny, sławny)

brass (gorąco do białości) => brassen (rozgrzany do białości)

úan (potwór) = uanui (potworny)

celeb (srebro) => *celebeb (pełen srebra)

celeb => celebren (srebrny, ze srebra)

 

Jeśli chcemy utworzyć stopień wyższy przymiotnika, dodajemy przedrostek an-. Przypuszcza się, że przymiotnik ulega wtedy mutacji nosowej.

 

alag (dziki) => analag (dzikszy)

beleg (wielki) => ammeleg (większy)

brassen (rozgrzany do białości) => amrassen (jeszcze gorętszy...)

tawaren (drewniany) => athawaren (bardziej drewniany)

maer (dobry) => ammaer (lepszy)

 

Jeśli w przymiotniku występuje samogłoska i, wtedy przedrostek stopniujący ulega przegłosowi –i zmieniając się na en- /ein-:

 

lint (szybki) => ellint (szybszy)

iaur (stary) => einior (starszy)*

ring (zimny) => edhring (zimniejszy)

 

* [Starosindarińskie *anjára. Gdy dyftong sindariński -au- nie jest akcentowany, przybiera formę -o-.]

 

Stopień najwyższy tworzymy dodając końcówkę –wain.

alag (dziki) => alagwain (najdzikszy)

 

Jeśli przymiotnik zawiera dyftong, pojawiają się komplikacje. Przypuszcza się, że podczas tworzenia stopnia najwyższego zanika druga samogłoska dyftongu, tzn. au zmienia się w a, ae w a.

 

Komentarz Galadhorna: w wypadku iarwain mamy być może z formą archaiczną, która nie jest do końca zgodna z regułami sindarińskiej fonologii. Wg tych zasad powinno być iorwain. Dyftong au (pochodzący od wspólnoeldarińskiego ā), gdy nieakcentowany, przybiera formę o.

 

iaur (stary) => iarwain (najstarszy)

maer (dobry) => marwain (najlepszy)

uanui (potworny) => uanuwain (najpotworniejszy)

 

Jeśli przymiotnik kończy się na zbitkę nt, nd, nc, mp zmieniają się one odpowiednio w nn, nn, ng i mm przed dodaniem końcówki stopnia najwyższego:

tarlanc (o twardym karku) => tarlangwain

thent (krótki) => thennwain

 

Komentarz Galadhorna: przedrostek an- służy prawdopodobnie do intensyfikacji znaczenia przymiotnika (a także rzeczownika). Np. analag to 'wyjątkowo dziki', a nie 'dzikszy'; einior to 'wyjątkowo stary', a nie 'starszy'. Nasza wiedza o stopniowaniu przymiotników jest bardzo ograniczona. Pisałem o tym tutaj.

Końcówka stopnia najwyższego -wain, to też wątpliwa forma. Jedyne słowo w pismach Tolkiena, które jest przykładem zastosowania tej końcówki, to imię Bombadila w sindarinie - Iarwain. Dzisiaj interpretuje się to imię nie jako stopień najwyższy przymiotnika iaur, ale jako złożenie iaur-gwain 'stary-młody' (czyli 'odwiecznie młody'). Choć w mojej gramatyce sindarinu figurują również takie formy, jestem coraz bliższy do zastosowania w funkcji stopniowania przymiotników końcówek znanych z języka noldorińskiego (poprzednik sindarinu), gdzie spotykamy -iad 'st. wyższy' i -iant 'st. najwyższy'. Pisałem o tym tutaj.

 

top of page

 

6.2.2 Przeczenia

  

Jeśli chcemy ułożyć w sindarinie zdanie przeczące, dodajemy zwykle przedrostek ú- do czasownika. Przedrostek ten powoduje lenicję.

 

cên (widzi – 3 osoba l. poj.) => ú-gên (nie widzi)

 

Nie bardzo wiadomo jak zaprzeczyć zdanie, w którym nie ma czasownika. Prawdopodobnie dodajemy wtedy ú- do przymiotnika:

 

Im lint (ja szybki = jestem szybki) => Im ú-lint. (nie jestem szybki).

Maer (to dobrze) => ú-vaer (to niedobrze).

 

Inaczej przeczymy rozkazy: stosujemy przed czasownikiem partykułę avo lub przedrostek av-, które także powodują lenicję:

 

pedo! (mów!) => avo bedo! = avbedo! (nie mów!)

minno! (wejdź!) => avo vinno! = avinno! (nie wchodź!)

 

top of page

 

6.2.3 Zdania złożone

  

Słowo 'który' (zaimek względny) w zdaniach złożonych jest identyczne z przedimkiem określonym: w liczbie pojedynczej i, w liczbie mnogiej in:

 

i elledh i linna = ten elf, który śpiewa

in edhil in maethar = te elfy, które walczą

i ylf i tawaren = to naczynie, które (jest) drewniane

 

Słowo i zwykle powoduje lenicję czasownika w zdaniu złożonym, forma liczby mnogiej in powoduje mutację nosową. Zdarza się, że i jest używane dla liczby mnogiej.

  

top of page

 

6.3  Słowniczek

 

sindarin

polski

 

 

aglar

sława, chwała

aglareb

sławny, chwalebny

alag

dziki

amarth

los

amman

dlaczego

aníra-

chcieć, pragnąć

athrabeth

debata

ava-

nie (cząstka przecząca)

beleg

wielki

brass

gorąco do białości

brassen

rozgrzany do białości

car

dom, budynek

celeb

srebro

curu

umiejętność, sprawność

dartha-

czekać

e-dagor

w bitwie

gortheb

okropny

gwend

przyjaźń

haltha-

chronić, bronić

iaur

stary

istassen

znany

maer

dobry

presta-

wpłynąć na coś, zmienić, kłopotać

pol-

umieć, potrafić, być w stanie

nad

rzecz

o Chithaeglir

z Gór Mglistych

tawaren

drewniany

tulu

pomoc

úan

potwór

uanui

potworny

 

top of page

 

6.4 Rozmówki – możesz mi podać...?

 

Wyobraźcie sobie, że siedzicie wśród elfów przy ognisku albo przy stole, coś tam jecie i półmiski krążą w koło. Dobrze byłoby umieć o coś poprosić. Spróbujcie może tego:

 

Annach nin...? = Dasz mi...?   albo

Annach .... enni? = Dasz (coś) mi?

 

To były zwroty bardzo grzeczne. Jeśli jesteście mniej uczeni, możecie spróbować tego:

 

Anno nin ... ! = Daj mi....!    albo

Anno ..... enni! = Daj (coś) mi!

 

Możecie też użyć:

 

Aníron... = chcę...

 

Jeśli to was o coś poproszono, odpowiedzcie:

 

Mae. = dobrze     lub

Annon. = daję.

 

Jeśli nie chcecie czegoś podać, odpowiedzcie:

 

Baw. = nie     albo

ú-annon = nie daję.

 

A jeśli chcecie być szczególnie niegrzeczni [tylko po co?] powiedzcie tak:

 

Baw. Hebin anim. = Nie. Trzymam to dla mnie.

 

Jeśli chcecie podziękować, mówicie:

 

Gen hannon = dziękuję ci         albo po prostu

Hannon = dziękuję.

 

Jeśli ktoś dziękuje wam, odpowiadacie:

 

Glassen. = moja przyjemność = cała przyjemność po mojej stronie.

 

Jeśli chcecie o coś poprosić, macie tu całą listę:

 

saw (sok), *lasguil (herbata, dosłownie: liść życia), *mornechui (kawa, dosłownie: czarne przebudzenie), *nen-e-guil (alkohol, dosłownie: woda życia), *nen-e-naur (spirytus, dosłownie: woda ognista), *minuinen (mleko, dosłownie: pierwsza woda), aes (jedzenie gotowane), bass (chleb)***, basgorn (bochenek chleba)***, lembas (to wiecie), cram (suchar, herbatnik), rhaw (mięso), glî (miód), iau (zboże), solch (jadalne korzonki), paich (syrop), *iaunen (piwo, dosłownie: zbożowa woda)

 

*** bass i basgorn są wyjątkami w mutacjach. O tym później.

 

top of page

 

tłum. Adaneth, komentarz Galadhorn

 


 

 

Dyskusja o kursie na www.elendili.w.pl

 

:: strona główna :: treść kursu :: wstęp ::

:: lekcja 1 :: lekcja 2 :: lekcja 3 :: lekcja 4 :: lekcja 5 :: lekcja 6 :: lekcja 7 ::

:: lekcja 8 :: lekcja 9 :: lekcja 10 :: lekcja 11 :: lekcja 12 :: lekcja 13 :: lekcja 14 ::

 

Zagłosuj na Niezapominkę w TOLKIEN Topliście!