Thorsten Renk

 

Lekcja 3 :: Mutacja słaba (lenicja)

 

3.1. Tekst

3.2. Gramatyka

3.2.1. Informacje ogólne

2.2.2. Reguły dotyczące mutacji

3.3. Słowniczek

3.4. Tengwar

3.4.1. Jeszcze więcej o spółgłoskach

3.4.2. Zapis głosek r i s

3.4.3. Przedimek określony

3.4.4. Interpunkcja

3.4.5. Przykłady

 

Uwaga tłumacza: cudzysłów i znak równości '= ...' oznaczają bardziej dosłowne znaczenie zwrotów i wyrażeń, słowa w nawiasie (...) nie są potrzebne w oryginale i w sindarinie nie występują, ale w tłumaczeniu polskim należy je dodać.

 

Uwaga redakcji: do poprawnego odczytania tej lekcji musicie zainstalować czcionkę Elfica - do pobrania tutaj: Elfica TTF (v.1.2) lub tutaj. Bez niej zamiast znaków pisma tengwar zobaczycie dziwne cyfry i litery w części 3.4. Tengwar.

 


 

3.1. Tekst

 

 

Darthad Ithil

 

Arwen ah Elrond dharthar orthad en Ithil. Sa dîn mi Imladris.

 

Elrond: Man Aragorn?

Arwen: E Dúnadan.

Elrond: In edhil – sain edhil. In edain – sain edain.

Arwen: I ’ardh prestannen. Mathon chwest mi amrûn.

Elrond: Lasto beth nîn, Arwen: I venn fair.

Arwen: Sui i dawar.

 

Wyczekiwanie księżyca

 

Arwen i Elrond czekają (na) wzejście księżyca. Jest cisza w Rivendell.

 

Elrond: Kim jest Aragorn? [‘= kto Aragorn?’]

Arwen: On (jest) Dúnadanem.

Elrond: Elfy są elfami, ludzie są ludźmi. [‘= te elfy są elfy, ci ludzie są ludzie’]

Arwen: Świat się zmienia. Czuję wiatr na wschodzie [‘= w wschodzie, ang. in the east’].

Elrond: Słuchaj słowa mego, Arwen.

 Ten mężczyzna (jest) śmiertelny. [‘= ten mężczyzna śmiertelnik’]

Arwen: Jak ten las.

 

top of page

 

3.2 Gramatyka

 

3.2.1 Informacje ogólne

 

W sindarinie bardzo ważna jest odpowiednia płynność dźwięków podczas wypowiadania słów. W tym języku zachodzi wiele zmian dźwiękowych zwanych mutacjami spółgłoskowymi – pierwsza spółgłoska w wyrazie często się zmienia, aby zwiększyć płynność mówienia. Zjawisko takie zachodzi szczególnie wtedy, kiedy sąsiadują ze sobą wyrazy związane znaczeniowo (np. przedimek i rzeczownik).

 

Zmiany spółgłosek stwarzają problem dla uczących się sindarinu. Słowniczki podają słowa w porządku alfabetycznym według pierwszej litery – gdy pierwsza litera ulegnie zmianie, uczeń nie odnajdzie szukanego słowa jeśli nie opanuje reguł rządzących mutacjami. Wygląda to tak:

 

Są dwa słowa: saew (trucizna) i haew (przyzwyczajenie). Jedna z reguł mutacji spółgłoskowych mówi, że s będące pierwszą literą wyrazu może zmienić się w h w pewnych okolicznościach, np. po przedimku liczby pojedynczej i. Gdybyśmy chcieli powiedzieć ‘ta trucizna’ = the poison, powiemy i haew (bo i saew podlega mutacji s=>h). Ale które haew, trucizna czy przyzwyczajenie? Wytrawny znawca sindarinu akurat na to się nie nabierze, bo wie, że w tych okolicznościach h zmienia się w ch ('to przyzwyczajenie' = i chaew). Są też takie przypadki, że i specjaliści rozróżniają znaczenie tylko z kontekstu.

Widzicie już, że tylko solidne zaznajomienie się z regułami mutacji może nam pomóc w odnajdywaniu znaczenia słówek w słownikach – bez tej wiedzy szukając słowa, które widzicie w tekście, po prostu nie wiecie, czego szukać.

 

Jest kilka typów mutacji spółgłoskowej: mutacja słaba, mutacja mocna, mieszana, "zwarta" i "płynna". Wszystkie te nazwy są terminami czysto technicznymi i omówimy je we właściwym czasie. Na razie zajmiemy się tylko najpopularniejszym rodzajem mutacji: słabą (ang. soft mutation, lenition).

 

Istnieje jeszcze inna metoda klasyfikowania mutacji: mamy mutacje fonologiczne (przesunięcia dźwiękowe spowodowane przez połączenie podczas mówienia dwóch słów) i mutacje gramatyczne (powodowane pełnioną przez dane słowo funkcją gramatyczną w zdaniu). Na razie nie będziemy się tym bliżej zajmować. Zaznaczam tylko dwie rzeczy:

1. jeśli jakieś słowo znajduje się w takim kontekście, że możliwa jest mutacja fonologiczna i mutacja gramatyczna, to stosujemy mutację fonologiczną,

2. mutacje nigdy nie nakładają się na siebie – nie ma takich przypadków, kiedy najpierw stosujemy mutację np. fonologiczną a potem gramatyczną na to samo słowo.

Przykłady za chwilę. 

top of page

 

3.2.2 Reguły dotyczące mutacji

  

Mutacja słaba (lenicja) pojawia się w sindarinie bardzo często. W jej wyniku spółgłoski "mocne" stają się spółgłoskami "słabymi".

 

Komentarz Galadhorna: W tej mutacji w sindarinie głoski już zmutowane należą do grupy "lenis", czyli "słabej", w opozycji do "fortis", czyli "mocnej". Obecnie fonologia (przynajmniej angielska) często woli rozróżnienie głosek "lenis" od "fortis" niż głosek "dźwięcznych" od "bezdźwięcznych", jako że te dźwięczne, nie zawsze są takie i mogą się w różnych kontekstach w różnym stopniu ubezdźwięczniać - zaś głosek "fortis" żadne tego rodzaju zmiany nie dotykają. Mutację tę nazywa się też lenicją, czyli "osłabieniem" - stąd nazwa "mutacja słaba".

 

Dotyczy ona zmian pierwszych głosek wyrazów w następujących kontekstach:

 

1. w rzeczownikach po przedimku liczby pojedynczej i,

 

2. w przymiotnikach występujących po rzeczowniku, który jest opisywany [np. drzewo wysokie],

 

3. w przymiotnikach używanych w funkcji przysłówka (do określania czasownika) jeśli przymiotnik występuje po czasowniku

 

4. w słowach pełniących funkcję dopełnienia bliższego występujących w celowniku lub w bierniku

 

[Dopełnienie to część zdania określająca czasownik i odpowiadająca na pytania przypadków, np. w zdaniu ‘mama dała książkę Marysi’ są dwa dopełnienia: dała co? książkę, komu? Marysi. Dopełnienie bliższe daje się zamienić na podmiot podczas tworzenia strony biernej: ‘Książka została dana Marysi.’ => ‘książka’ jest dopełnieniem bliższym. Z ‘Marysią’ jest większy problem: w j. polskim nie może być podmiotem strony biernej, w angielskim jest to możliwe: ‘Mary was given a book.’ Pamiętajcie, że sindarin został stworzony przez człowieka, dla którego angielski był językiem ojczystym. Cóż, mogę tylko polecić naukę angielskiego...]

 

5.

czasownik, jeśli występuje zaraz po podmiocie zdania, często podlega mutacji słabej.

 

6. Drugie słowo w wyrazach złożonych [utworzonych z połączenia dwóch innych wyrazów, np. ang. Ringbearer] często podlega mutacji słabej.

 

Wyliczyłem tu wszystkie te reguły tylko po to, żebyście mieli pełny obraz. Teraz zajmiemy się tylko zasadą 4 i 5:

 

W zdaniu:

 

Aragorn bada na Imladris (Aragorn idzie do Rivendell)

 

czasownik występuje bezpośrednio po podmiocie i podlega mutacji: z formy podstawowej pada- otrzymujemy bada. Porównajcie z innym zdaniem: Aragorn aran Gondor pada na Imladris. (Aragorn król Gondoru idzie do Rivendell). Czasownik nie występuje tu bezpośrednio po podmiocie, wtrącone zostały słowa 'aran Gondor' i dlatego nie wystąpiły okoliczności powodujące mutację.

 

Komentarz Galadhorna: Thorsen nie ma racji, że w drugim przykładzie czasownik nie następuje bezpośrednio po podmiocie - podmiotem w tym przypadku jest całe Aragorn Aran Gondor (Aragorn król Gondoru). Lepszym przykładem byłoby Pada Aragorn na Imladris, z orzeczeniem, które znajduje się przed podmiotem. W tym wypadku nie ma lenicji.

 

W zdaniu:

 

Laston venn (słyszę mężczyznę)

 

mamy słowo benn (mężczyzna), które uległo mutacji słabej (lenicji) b => v gdyż jest dopełnieniem bliższym.

 

W zdaniu:

 

Annon chammad vellon (daję ubranie przyjacielowi)

 

mamy dwie mutacje: 1. hammad => chammad (ubranie) – dopełnienie bliższe (ubranie jest dawane...) i

2. mellon => vellon (przyjaciel) – również dopełnienie bliższe (a friend is given clothes)

 

Jak już mówiłem, żaden wyraz nie podlega mutacji dwukrotnie. Mamy np. słowo tawar (las), które w funkcji dopełnienia bliższego wygląda dawar (po mutacji). Gdybyśmy chcieli teraz powiedzieć np. ‘widzę ten las’ i dodać przedimek określony liczby pojedynczej, słowo dawar nie podlega dalszym mutacjom (nie zmieni się w dhawar, na przykład).

 

Zmiany spółgłosek zachodzące podczas mutacji słabej (lenicji):

 

p-, t-, c- (k-) zamieniają się w b-, d-, g-:

                 

 

pân (deska) => i bain (ta deska)

tawar (las) => i dawar (ten las)

calad (światło) => i galad (to światło)

 

b-, d- zamieniają się w v-, dh-:

                 

 

benn (mężczyzna) => i venn (ten mężczyzna)

daw (ciemność) => i dhaw (ta ciemność)

 

g- znika i zapisywane jest jako '-:

 

 

galadh (drzewo) => i 'aladh (to drzewo)

grond (maczuga) => i 'rond (ta maczuga)

 

h- , s- i m- zamieniają się w ch-, h- i v-:

                 

 

hammad (ubranie) => i chammad (to ubranie)*

 

salph (zupa) => i halph (ta zupa)*

 

mellon (przyjaciel) => i vellon (ten przyjaciel)

 

*[przypominamy, że h to odpowiednik polskiego "ch", a ch to odpowiednik archaicznego polskiego "h" - głoska dźwięczna, wymawiana tak np. h na Podhalu]

 

hw- zamienia się w chw-:

                 

 

hwest (wietrzyk) => i chwest (ten wietrzyk)

 

f-, th-, n-, r-, l- nie podlegają mutacji słabej.

                 

fen (próg)

thond (korzeń)

nath (tkanina)

rem (sieć)

lam (język)

staje się:

i fen (ten próg)

i thond (ten korzeń)

i nath (ta tkanina)

i rem (ta sieć)

i lam (ten język)

 

rh- i lh- zamieniają się najprawdopodobniej w thr- i thl-:

                 

 

rhass (urwisko) => i thrass (to urwisko)

lhûg (wąż) => i thlûg (ten wąż)

 

Mutacja słaba występuje także po następujących partykułach i przedrostkach: ab, adel, am, ath-, athra-, be, dad, di, go-/gwa-, na, nu/no, trî/tre-, ú- i av-/avo. Powrócimy do nich później.

 

top of page

 

3.3  Słowniczek

 

 

sindarin

polski

 

 

benn

mężczyzna

calad

światło

daw

ciemność

dîn

cisza

dol

głowa

dartha-

czekać

edain

ludzie (rasa) [l. mnoga od adan]

fair

śmiertelnik

faireb

śmiertelny

fen

próg

galadh

drzewo

gardh

świat

glam

hałas (orkowy;-)

hammad

ubranie

hwest

wietrzyk

ithil

księżyc

lam

język

lhûg

wąż

matha-

czuć

nath

sieć

orthad

wzejście, wzniesienie się

pân

deska

peth

słowo

prestannen

zmieniony

rem

sieć

rhaw

mięso, ciało

salph

zupa *

sui

jak (= tak jak)

tawar

las

thond

korzeń

 

top of page

 

3.4 Tengwar

 

3.4.1 Jeszcze więcej o spółgłoskach

 

W tengwarze są także znaki nie składające się z kombinacji ‘kreski’ i ‘łuku’. Są to:

 

‘silme’ 8 –dźwięk s

‘silme nuquerna’ i – dźwięk s

‘lambe’ j – dźwięk l

‘rómen’ 7 – dźwięk r

‘hwesta sindarinwa’ o – dźwięk hw [bezdźwieczne ł jak w słowie ‘what’, szczególnie powiedzianym szeptem]

‘hyarmen’ 9 – dźwięk h.

 

Możemy już zbudować kompletną tabelkę:

 

 

Komentarz Galadhorna:litera w reprezentuje tu tzw. "u niezgłoskotwórcze", które brzmi podobnie do polskiego ł. 

 

top of page

 

3.4.2 Zapis głosek r i s

 

Zauważyliście na pewno, że w tabelce mamy po dwa znaki na głoski r i s. Której powinniśmy używać? Najogólniej mówiąc, kończąc słowo wybieramy znak 'zamykający' czyli 6 lub i. Te same wersje znaków wybierzemy jeśli będziemy chcieli umieścić nad nimi tehtar – ich kształt jest po prostu bardziej użyteczny do stawiania nad nimi znaków tehtar.

 

top of page

 

3.4.3 Przedimek określony

 

Jeśli rzeczownik, który będzie za przedimkiem, zaczyna się od spółgłoski, znak dla i oznaczamy poprzez tehta nad pierwszą spółgłoską rzeczownika:

 

r%j?$5^ = i vellon (ten przyjaciel)

 

Jeśli rzeczownik, który będzie za przedimkiem, zaczyna się od samogłoski, symbol i oznaczamy poprzez tehta nad 'krótkim nośnikiem':

 

`B 7E5# = i aran (ten król)

 

top of page

 

3.4.4 Interpunkcja

 

Tengwar nie ma takiej samej interpunkcji jak, powiedzmy, język polski. Przerwy w mówieniu oznaczane są kropkami:

 

krótka przerwa (jak nasz przecinek) to jedna kropka =

a dłuższa przerwa (coś pomiędzy średnikiem a kropką) to dwukropek -

Inne znaki:

 

koniec akapitu lub wypowiedzi oznaczamy czterema kropkami ułożonymi w kwadrat

Mamy jeszcze znak zapytania:  

i wykrzyknik:

top of page

 

3.4.5. Przykłady

 

 

Aragorn, Legolas, Galadriel, Gimli, Perhael, Eirien

 

top of page

 

tłum. Adaneth, komentarz Galadhorn

 


 

 

Dyskusja o kursie na www.elendili.w.pl

 

:: strona główna :: treść kursu :: wstęp ::

:: lekcja 1 :: lekcja 2 :: lekcja 3 :: lekcja 4 :: lekcja 5 :: lekcja 6 :: lekcja 7 ::

:: lekcja 8 :: lekcja 9 :: lekcja 10 :: lekcja 11 :: lekcja 12 :: lekcja 13 :: lekcja 14 ::

 

Zagłosuj na Niezapominkę w TOLKIEN Topliście!